Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki Odpadami Oddz. Zamiejscowy w Katowicach COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 Gmina Istebna Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalite - Etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
 Gmina Goleszów Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Miasto Pszów Centrum Informacji  - instrument wzajemnej czesko – polskiej współpracy
 Gmina Wilamowice   Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową
 Komenda Wojewódzka Policji   w Katowicach Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Urząd Miasta Będzin ACT4PPP: Międzynarodowe Działania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Orła Białego w Żywcu Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach SPIN: Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MŚP
 Gmina Zebrzydowice  Aktywnie w stronę turystyki pogranicza
 Powiat Cieszyński Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne
 Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach Technet_nano: Międzynarodowa sieć współpracy instytucji badawczych w dziedzinie nanotechnologii na rzecz wsparcia przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych
 Gmina Krzyżanowice Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza.

2013-10-18

Europejskie akty prawne, dokumenty programowe, wytyczne należące do podstawowych dokumentów niezbędnych dla realizacji Programów.promocja EWT