Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Miasto Katowice SUM Project: Zrównoważona mobilność miejska
 Gmina Goleszów Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Powiat Cieszyński Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Uniwersytet Śląski w Katowicach Kolorowe ścieżki Euroregionu
 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
 Uniwesytet Śląski w Katowicach, Wydział EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości
 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach CIRCUSE: Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem/ recyklingiem terenów
 Gmina Krzyżanowice Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)
 Powiat Cieszyński Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Województwo Śląskie Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego
 EUWT TRITIA z o.o. Zrównoważona działalność gospodarcza
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu

2013-10-18

Europejskie akty prawne, dokumenty programowe, wytyczne należące do podstawowych dokumentów niezbędnych dla realizacji Programów.promocja EWT