Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej C-PLUS: Wdrażanie standardów klastrów światowych w Środkowej Europie
 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach COACH BioEnergy: Międzynarodowa sieć wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Węgierska Górka Budowa sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach FOKS: Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych
 Miasto Jastrzębie - Zdrój Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Powiat Żywiecki Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach ENERGY CLUSTER: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 Gmina Krzyżanowice Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmilowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim
 Miasto Pszów Centrum Informacji  - instrument wzajemnej czesko – polskiej współpracy
 Gmina Skoczów Po śladach św. Jana Sarkandra
 Gmina Zebrzydowice Rowerem do sąsiadów
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich

Program Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego  2007-2013 (BSR) opiera się na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym programu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.promocja EWT