Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie Jedno miasto - jedna kultura
 Gmina Krzanowice Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice.
 Gmina Ślemień Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie GreenITNet: Zielona sieć IT w Europie
 Nadleśnictwo Wisła Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko - słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji
 Gmina Zebrzydowice Rowerem do sąsiadów
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach MIN-NOVATION: Sieć innowacyjności w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi
 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu PLASTiCE: Innowacyjne działania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych środowisku
 Województwo Śląskie Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji 
i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim.
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Gmina Krzyżanowice Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza.
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Gmina Strumień Budatín - Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego

Współpraca międzyregionalna

Współpraca międzyregionalna, obejmująca obszar całej UE, służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a tym samym wzmacnia potencjał instytucji i samorządów w zakresie mechanizmów wspierania rozwoju regionalnego.


Ten typ współpracy realizowany jest dzięki Programowi Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.promocja EWT