Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie synergii
 Gmina Kozy Współpraca strażaków bez granic
 Miasto Pszów Centrum Informacji  - instrument wzajemnej czesko – polskiej współpracy
 Miasto Ustroń Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki
 Uniwersytet Śląski w Katowicach Kolorowe ścieżki Euroregionu
 Zamek Cieszyn SEE: Dzieląc się doświadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Gmina Krzyżanowice Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)
 Miasto Dąbrowa Górnicza RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach FOKS: Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Gmina Skoczów Po śladach św. Jana Sarkandra
 Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach Technet_nano: Międzynarodowa sieć współpracy instytucji badawczych w dziedzinie nanotechnologii na rzecz wsparcia przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych
 Miasto Jastrzębie - Zdrój Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Współpraca między szkołami i instytucjami na granicy czesko – polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku  pracy
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach SPIN: Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MŚP

Współpraca międzyregionalna

Współpraca międzyregionalna, obejmująca obszar całej UE, służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a tym samym wzmacnia potencjał instytucji i samorządów w zakresie mechanizmów wspierania rozwoju regionalnego.


Ten typ współpracy realizowany jest dzięki Programowi Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.promocja EWT