Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej I3SME: Wdrażanie innowacji w sektorze MŚP
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Zamek Cieszyn Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Gmina Krzyżanowice Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie GreenITNet: Zielona sieć IT w Europie
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji 
i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim.
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Uniwesytet Śląski w Katowicach, Wydział EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach COGITA: Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach SPIN: Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MŚP
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT