Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie Kłajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilotażowego LONGLIFE
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz społeczeństwa informacyjnego i rozwoju branży ICT w sektorze audiowizualnym
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Przemysłowy klaster technologiczny- progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii
 Gmina Zebrzydowice Współpraca młodych ludzi nie zna granic
 Zamek Cieszyn SEE: Dzieląc się doświadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Powiat Cieszyński Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne
 Powiat Żywiecki Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Sieć przedsiębiorczości bez granic
 Miasto Dąbrowa Górnicza RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Uniwesytet Śląski w Katowicach, Wydział EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Powiat Żywiecki Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica
 Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie synergii

promocja EWT