Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz społeczeństwa informacyjnego i rozwoju branży ICT w sektorze audiowizualnym
 Komenda Wojewódzka Policji   w Katowicach Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach Tool Quiz: Pomoc europejskim regionom we wspólnej pracy na rzecz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 Miasto Racibórz, Gmina Krzyżanowice Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegląd filmowy Kino na Granicy
 Miasto Petrvald JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE 2
 Powiat Żywiecki Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy
 Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie synergii
 Urząd Miasta Będzin ACT4PPP: Międzynarodowe Działania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Powiat Żywiecki Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
 Gmina Krzyżanowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Powiat Cieszyński Zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - słowackiego wokół Trójstyku w gminach Istebna i Čierne
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegląd Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

promocja EWT