Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach MIN-NOVATION: Sieć innowacyjności w zarządzaniu odpadami górniczymi i przeróbczymi
 Miasto Dąbrowa Górnicza RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich
 Gmina Zebrzydowice Współpraca młodych ludzi nie zna granic
 Gmina Strumień Budatín - Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Powiat Żywiecki Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy
 Gmina Krzyżanowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Gmina Kozy Współpraca strażaków bez granic
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach SERPENTE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 Komenda Wojewódzka Policji   w Katowicach Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach FOKS: Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Miasto Katowice SUM Project: Zrównoważona mobilność miejska

promocja EWT