Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej DANTE: Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie
 Komenda Wojewódzka Policji   w Katowicach Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
 Gmina Krzyżanowice Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmilowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim
 Miasto Katowice SUM Project: Zrównoważona mobilność miejska
 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Powiat Żywiecki Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oščadnica
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach CEBBIS: Sektorowe wsparcie dla innowacyjności w Europie Środkowej (CEBBIS)
 Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach BERAS Implementation: Zrównoważone rolnictwo w rejonie Morza Bałtyckiego oparte o recykling substancji odżywczych
 Główny Instytut Górnictwa, Katowice System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie Śląska i Moraw (air-silesia)
 Gmina Krzanowice Ścieżka rowerowa Kobeřice - Krzanowice
 Urząd Miasta Będzin ACT4PPP: Międzynarodowe Działania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Gmina Zebrzydowice Współpraca młodych ludzi nie zna granic

promocja EWT