Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CNCB: Klaster i sieć współpracy na rzecz sukcesu biznesu
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Istebna Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalite - Etap 1. Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce i Čiernem w ramach Programu Rozwoju Trójstyku
 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” Infotur 3
 Miasto Dąbrowa Górnicza RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA w Katowicach CluStrat: Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie Kłajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilotażowego LONGLIFE
 Gmina Krzanowice Ścieżka rowerowa Kobeřice - Krzanowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej I3SME: Wdrażanie innowacji w sektorze MŚP
 Gmina Zebrzydowice  Aktywnie w stronę turystyki pogranicza
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach ACT CLEAN: Dostęp do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach Tool Quiz: Pomoc europejskim regionom we wspólnej pracy na rzecz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

promocja EWT