Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Główny Instytut Górnictwa, Katowice System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie Śląska i Moraw (air-silesia)
 Miasto Katowice SUM Project: Zrównoważona mobilność miejska
 Miasto Dąbrowa Górnicza RE-GREEN: Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków
 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia EUREGIO PL - CZ
 Komenda Wojewódzka Policji   w Katowicach Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa
 Powiat Żywiecki Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy
 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sieć dla lokalnych okienek przedsiębiorczości
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach EuroProc: Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Orła Białego w Żywcu Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
 Miasto Gliwice Via Regia plus: Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
 Gmina Krzyżanowice Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) - Krzyżanowice (PL)
 Miasto Racibórz Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej I3SME: Wdrażanie innowacji w sektorze MŚP
 Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Hybrid Parks: Wzmocnienie zasobów ogrodów i parków na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez połączenie ich potencjałów i promowanie synergii
 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach BATco: Współpraca na rzecz rozwoju bałtycko-adriatyckiego korytarza transportowego

promocja EWT