Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim

EN | PL

Galeria projektów EWT

 Miasto Petrvald JA-PE. Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE 2
 Powiat Raciborski Modernizacja transgranicznej drogi na odcinku Tworków - Dehylov
 EUWT TRITIA z o.o. Zrównoważona działalność gospodarcza
 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach B-Team: „Zespół B” - grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych
 Komenda Wojewódzka Policji   w Katowicach Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpieczeństwa
 Gmina Ślemień Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości
 Gmina Milówka Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim
 Powiat Żywiecki Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy
 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegląd filmowy Kino na Granicy
 Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach Periurban Parks: Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej SEBE: Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu
 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach CIRCUSE: Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem/ recyklingiem terenów
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej CLUSTERS-CORD: Klastry i współpraca na rzecz regionalnego rozwoju Europy Środkowej
 Gmina Goleszów Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Krzanowice Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice.

Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-11-23

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa (wsparcie dotyczące pomysłów projektowych)

Trzeci nabór wniosków projektowych w programie Interreg Europa rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Aby uzyskać pewność, że  planowany projekt wpisuje się w założenia programu, cechuje się dobrą jakością oraz przydatnością,  w ramach programu uruchomiono przydatne narzędzia.

2016-11-15

Dobiega końca nabór w II i III osi priorytetowej programu Interreg Polska - Słowacja

30.11. 2016 upływa termin składania wniosków w naborze w ramach II osi priorytetowej programu Interreg Polska-Słowacja „Zrównoważony transport transgraniczny”, dla priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”oraz wramach III osiRozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

promocja EWT